කෙතරම් අවුල් සහගත වෙබ් ස්වදේශීය වෙළඳ ප්‍රචාරණයක් වනු ඇත

ඔබ තවමත් මෙම වීඩියෝව දැක තිබේදැයි මට විශ්වාස නැත. එය වැඩ සඳහා ආරක්ෂිත නොවන නමුත් ප්‍රධාන පුවත්පත් සහ සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශනවල මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් එය හාස්‍යජනක ය. දේශීය වෙළඳ ප්‍රචාරණය යනු කුමක්ද? ස්වදේශීය වෙළඳ ප්‍රචාරණය යනු පරිශීලකයාගේ අත්දැකීම් සන්දර්භය තුළ අන්තර්ගතය සැපයීමෙන් දැන්වීම්කරු අවධානය දිනා ගැනීමට උත්සාහ කරන මාර්ගගත වෙළඳ ප්‍රචාරණ ක්‍රමයකි. දේශීය දැන්වීම් ආකෘති