වර්ඩ්ප්‍රෙස් පිංතූර භ්‍රමක විජට් හඳුන්වා දීම

DK New Media මෙම වර්ඩ්ප්‍රෙස් ප්ලගිනය පසු-දාහකයේ කලක සිට ඇත. සරල, ගුණාත්මක රූප භ්‍රමක ප්ලගිනයක් සඳහා ඇති ඉල්ලුම අපගේ සේවාදායකයින්ට පමණක් නොව වර්ඩ්ප්‍රෙස් ප්‍රජාවට ද ඉහළ මට්ටමක පැවතුනි. අපට අවශ්‍ය දේ කිරීමට පොරොන්දු වූ ප්ලගීන කැඩී හෝ කිසිසේත් ක්‍රියාත්මක නොවීය. ඒ නිසා අපි අපේම කරගත්තා. පළමු අනුවාදය කැත වූ අතර එහි ප්‍රති Word ලයක් ලෙස වර්ඩ්ප්‍රෙස් ප්ලගීන ගබඩාවට කිසි විටෙකත් එකතු නොවීය.