මගේ බ්ලොග් පිරික්සුම් ලැයිස්තුව…

පසුගිය සතියේ මම ජංගම බැංකුකරණය පිළිබඳ විශේෂ izes යෙකු වන හන්ටිංටන් බැංකුවේ වීපී බ්‍රැන්ඩන් මැක්ගී සමඟ කෝපි පානය කළෙමි. බ්‍රැන්ඩන් ගේ බ්ලොග් අඩවියට විශිෂ්ට සෙවුම් යන්ත්‍ර ශ්‍රේණිගත කිරීමක් ඇත - ඔහුගේ සාන්ද්‍රිත අන්තර්ගතයට මෙන්ම ඔහු බ්ලොග් කරන දැඩි ස්ථානයට ස්තුති වන්න. අපි ඔහුගේ බ්ලොග් අඩවිය ගැන කතාබහ කළ අතර ටික වේලාවක් ජංගම දුරකථනය පවා කතා කළෙමු. කර්මාන්තය යන්නේ කොතැනටද යන්න පිළිබඳව ඔහු මට හොඳ අවබෝධයක් ලබා දී ඇත. මෙන්න සාරාංශයක්