සාප්පු නිෂ්පාදන ශ්‍රේණිගත කිරීම් ඇඩ්වර්ඩ්ස් වෙළෙන්දන්ට බලපාන්නේ කෙසේද

සාප්පු සවාරි යන්නන්ට වඩාත් දැනුවත් මිලදී ගැනීමේ තීරණ ගැනීමට ගූගල් විසින් ජූලි මස අගදී ඇඩ්වර්ඩ්ස් විශේෂාංගයක් එළිදක්වන ලදී. ගූගල්.කොම් සහ ගූගල් ෂොපිං හරහා නිෂ්පාදන ලැයිස්තුගත කිරීමේ දැන්වීම් (පීඑල්ඒ) දැන් නිෂ්පාදන හෝ ගූගල් සාප්පු ශ්‍රේණිගත කිරීම් ලබා ගනී. ඇමේසන් ගැන සිතන්න, ඔබ ගූගල් හි නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් සොයන විට ඔබ දකින්නේ එයයි. නිෂ්පාදන ශ්‍රේණිගත කිරීම් සමාලෝචන ගණන් සමඟ තරු 5 තරු ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ක්‍රමය භාවිතා කරනු ඇත. ඔබ නව කෝපි නිෂ්පාදකයෙකු සඳහා වෙළඳපොලේ සිටින බව කියමු. කවදා ද