ග්‍රීක්ස්ඉට්: ගූගල් යෙදුම් විද්‍යුත් තැපෑල සඳහා දැනුම ගබඩාවක්

ග්‍රෙක්සිට් යනු ගූගල් යෙදුම් සඳහා සාදන ලද සේවා යෙදුමක් ලෙස මෘදුකාංගයක් වන අතර එමඟින් සමාගම්වලට දැනුම ගබඩාවක් තැනීමට ඉඩ ලබා දේ. විද්‍යුත් තැපෑල තවමත් වෙබය හරහා සන්නිවේදනයේ මූලික මාධ්‍යය වේ… තවද සමාගමේ දැනුම ටොන් ගණනක් වෙළෙන්දන්ට, ගනුදෙනුකරුවන්ට සහ අපේක්ෂකයින්ට යවන සහ ලැබෙන පණිවිඩවල ගබඩා වේ. ග්‍රෙක්සිට් පහත සඳහන් අංග ඉදිරිපත් කරයි: බෙදාගත් ඊමේල් නිධිය - බෙදාගත්, සෙවිය හැකි ඊමේල් වල දර්ශකය. බෙදාගත් ලේබල