ගූගල් හි ව්‍යාජ URL කෙටි කිරීමේ සංඛ්‍යාලේඛන

අපි ඔවුන්ගේ මව් සමාගම සමඟ කරන විශ්ලේෂණ පුහුණුව සහ උපදේශනයේ කොටසක් ලෙස සේවාදායකයකු සමඟ කුතුහලය දනවන සැසියක් පැවැත්වුවෙමු. ඔවුන්ගේ අඛණ්ඩ උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස, ඔවුන් QR කේත බෙදා හරිනු ලැබේ, ගූගල් විශ්ලේෂණ ප්‍රචාරක කේතය එකතු කරයි, පසුව ගූගල් URL කෙටි කරන්නා යොදවයි, ඔවුන්ගේ උත්සාහයේ ප්‍රතිචාර අනුපාතය නිවැරදිව මැනීමට ඔවුන්ට ඉඩ දෙයි. මෙය ස්ථිර උපාය මාර්ගයකි. බෙදා හරින සියලුම යෙදුම් නිසා විශ්ලේෂණවලට පමණක් ඔබට අවශ්‍ය සියල්ල ලබා දිය නොහැක