ඔබේ වර්ඩ්ප්‍රෙස් බ්ලොග් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය මිත්‍රශීලීද?

මම ඊයේ සමාජ මාධ්ය ROI හි පළ කළ ලිපිය සම්පූර්ණ කරන විට, මට එහි පෙරදසුනක් ඩොට්ස්ටර් හි ප්රධාන විධායක නිලධාරී ක්ලින්ට් පේජ් වෙත යැවීමට අවශ්ය විය. මම පී.ඩී.එෆ් වෙත මුද්‍රණය කරන විට, පිටුව අවුල් විය! වෙබ් අඩවියක පිටපත් බෙදා ගැනීමට, පසුව යොමු කිරීමට හෝ සමහර සටහන් සමඟ ගොනු කිරීමට කැමති බොහෝ අය තවමත් එහි සිටිති. මගේ බ්ලොග් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය හිතකාමී කිරීමට මට අවශ්‍ය බව මම තීරණය කළෙමි. එය මට වඩා පහසු විය