ස්ථානය පදනම් කරගත් බුද්ධිය මෝටර් රථ අලෙවිකරණයට උදව් කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ සිත්ගන්නාසුලු තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය

මීට වසර කිහිපයකට පෙර, මගේ මිතුරා ඩග් තේස්ගේ ජාලගතකරණය පිළිබඳ නිර්දේශය මත මම පුහුණුවට සහභාගි වීමි. ඩග් මම දන්නා හොඳම ජාලකරුවා වන අතර ඒ නිසා සහභාගී වීම සාර්ථක වනු ඇතැයි මම දැන සිටියෙමි. මා ඉගෙන ගත් දෙය නම් බොහෝ අය වක්‍ර සම්බන්ධතාවයට වඩා සෘජු සම්බන්ධතාවයට වටිනාකමක් ලබා දීමේ වැරැද්ද කරන බවයි. උදාහරණයක් ලෙස, මට පිටතට ගොස් සෑම අලෙවිකරණ තාක්‍ෂණ සමාගමක්ම හමුවීමට උත්සාහ කළ හැකිය