අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණයේ බාධාව

අලෙවිකරණයේ අතීතය, වර්තමානය සහ අනාගතය ගැන මා මෑතකදී ලියන විට, අවධානය යොමු කළ යුතු එක් අංශයක් වූයේ අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණයයි. කර්මාන්තය සැබවින්ම බෙදී ගිය ආකාරය ගැන මම කතා කළෙමි. පහත් මට්ටමේ විසඳුම් ඇත, ඒවා සාර්ථක වීමට නම් ඒවායේ ක්‍රියාවලීන් ගැලපීමට ඔබට අවශ්‍ය වේ. මේවා මිල අඩු නොවේ… බොහෝ දෙනෙකුට මසකට ඩොලර් දහස් ගණනක් වැය වන අතර මූලික වශයෙන් ඔබේ සමාගම ඔවුන්ගේ ක්‍රමවේදයට ගැලපෙන පරිදි ක්‍රියා කරන ආකාරය නැවත ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ. මෙය බොහෝ දෙනෙකුට ව්‍යසනයක් බව මම විශ්වාස කරමි