ඔබ ලුහුබැඳිය යුතු නව ඊ-වාණිජ්‍ය මිනුම් දෙක

වෙළඳාම (විකිපීඩියාවට අනුව මාර්තු 19 වන දින පෙ.ව .10 ට පැසිෆික් දිවා ආලෝකය වේලාව): සිල්ලර පාරිභෝගිකයෙකුට නිෂ්පාදන විකිණීමට දායක වන ඕනෑම ක්‍රියාවක්. සිල්ලර වෙළඳසැල් මට්ටමින්, වෙළඳාම් කිරීම යනු විකිණීම සඳහා ඇති විවිධ නිෂ්පාදන සහ එම නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය කිරීම, එය උනන්දුව උත්තේජනය කරන අතර මිලදී ගැනීමක් කිරීමට ගනුදෙනුකරුවන් පොළඹවන අයුරිනි. වෙළඳාම සහ දත්ත පිළිබඳ පළමු (අපොක්‍රිප්පාල්) කථාව ඉවත දැමිය හැකි ඩයපර් සහ

සොයා ගැනීමේ හැකියාව - අන්තර්ගත අලෙවිකරණයේ නව නීති 21 ක්

වෙබ් අඩවියක් තැනීමේ අත්තිවාරම තවමත් ක්‍රියාත්මක වන අතර, එය දැන් විශාල අලෙවිකරණ උපායමාර්ගවල ආයෝජනය කරන සමාගම්වල සාර්ථකත්වයට සාර්ථකව දායක වන අන්තර්ගතයයි. සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණය සඳහා විශාල වශයෙන් ආයෝජනය කළ බොහෝ සමාගම් එම ආයෝජන අහිමි වී ඇති බව දැක තිබේ… නමුත් තම ප්‍රේක්ෂකයින්ට වටිනාකමක් ලබා දුන් අදාළ, නිරන්තර හා මෑත කාලීන අන්තර්ගතයන් සඳහා දිගින් දිගටම උත්සාහ කළ සමාගම් එහි විපාක දිගටම දකී. සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණයේ නව ලෝකයකට ඔබ සූදානම්ද,

එය වසරේ වඩාත්ම විශ්මය ජනක සයිට්ජිස්ට් ය

ගූගල් සයිට්ජිස්ට් හි වාර්ෂික පැමිණීම මම බලා සිටිමි. මට එය බොහෝ දේ පැවසීමට ඇති නිසා පමණක් නොව, පසුගිය වසරේ සිට සෙවීමේ තත්වය සොයා බැලීම අපූරු වාර්ෂික සංග්‍රහයක් නිසා ද වේ.