වාහන ගමනාගමනය සඳහා සමාජ වාණිජ අඩවි 10 ක්

ගමනාගමනය පැදවීමේදී, ඔබ ළඟා වීමට උත්සාහ කරන ප්‍රේක්ෂකයින් දැනටමත් සතුව ඇති බොහෝ වෙබ් අඩවි සහ සේවාවන් තිබේ. Groupon සහ Living Social වැනි විශාල සමාජ වාණිජ වෙබ් අඩවි ගැන ඔබ දැනටමත් අසා ඇති බව මට විශ්වාසයි - නමුත් ජනප්‍රියතාවයේ තවත් බොහෝ දේ වර්ධනය වී තිබේ. සමහර ඒවා සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ සඳහා විශේෂිත වේ, නැතහොත් අම්මලා ඉලක්ක කර ගත් ඒවා වන අතර තවත් සමහරු ඔබේ නගරයේ ඊළඟ සිසිල් දේ සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරති. එම