එක්සෙල් හි පොදු දත්ත පිරිසිදු කිරීමේ සූත්‍ර

වසර ගණනාවක් තිස්සේ මම ප්‍රකාශනය සම්පතක් ලෙස භාවිතා කර ඇත්තේ දේවල් කරන්නේ කෙසේද යන්න විස්තර කිරීමට පමණක් නොව, පසුව සොයා බැලීමට වාර්තාවක් තබා ගැනීමටය! අද, අපට ගනුදෙනුකරුවකු සිටි අතර එය පාරිභෝගික දත්ත ගොනුවක් අපට භාර දුන්නේය. සෑම ක්ෂේත්‍රයක්ම පාහේ වැරදි ලෙස හැඩගස්වා ඇති අතර; එහි ප්‍රති result ලයක් ලෙස අපට දත්ත ආනයනය කිරීමට නොහැකි විය. විෂුවල් භාවිතයෙන් පිරිසිදු කිරීම සඳහා එක්සෙල් සඳහා විශාල ඇඩෝන කිහිපයක් ඇත