පැහැදිලි කරන්නාගේ වීඩියෝ නිෂ්පාදන පිරිවැය කොපමණ වේද?

මගේ ඒජන්සිය අපගේ සේවාදායකයින් සඳහා පැහැදිලි කිරීමේ වීඩියෝ රැකියා කිහිපයක් බාහිරින් ලබාගෙන ඇත. ඒවා භාවිතා කරන විට වසර ගණනාවක් තිස්සේ අප පුදුම ප්‍රති results ල ලබාගෙන ඇත, නමුත් මිල විශාල වශයෙන් වෙනස් වී ඇත. පැහැදිලි කිරීමේ වීඩියෝවක් forward ජුව ඉදිරියට යන බවක් පෙනෙන්නට තිබුණද, පැහැදිලි කිරීමේ වීඩියෝවක් එකට එක් කිරීම සඳහා චලනය වන කොටස් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත: ස්ක්‍රිප්ට් - ගැටලුව හදුනාගෙන, විසඳුමක් සපයන, වෙළඳ නාමය වෙනස් කරන, සහ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නරඹන්නාට බල කරන ස්ක්‍රිප්ට් එකක්.