මිනිසුන් ඇත්ත වශයෙන්ම සමාජ මාධ්‍යවල වඩා හොඳින් හැසිරීමට සිදුවේ

මෑතකදී පැවති සම්මන්ත්‍රණයකදී, සමාජ මාධ්‍යවල වර්ධනය වන සෞඛ්‍යයට අහිතකර දේශගුණයක් පිළිබඳව මම වෙනත් සමාජ මාධ්‍ය නායකයින් සමඟ සාකච්ඡාවක් කරමින් සිටියෙමි. එය සාමාන්‍ය දේශපාලන බෙදීම් ගැන එතරම් නොවේ, එය පැහැදිලිය, නමුත් මතභේදාත්මක ප්‍රශ්නයක් පැනනඟින සෑම අවස්ථාවකදීම චෝදනා කරන කෝපයේ මුද්දර ගැන ය. මම මුද්දර යන යෙදුම භාවිතා කළේ එය අප දකින බැවිනි. අපි තවදුරටත් ගැටලුව ගවේෂණය කිරීමට, කරුණු බලා සිටීමට හෝ සන්දර්භය විශ්ලේෂණය කිරීමට විරාමයක් නොදක්වමු