විශ්ලේෂණ නොමැතිව විකුණුම් කණ්ඩායම් අසමත් වීමට හේතු 3 ක්

සාර්ථක අලෙවිකරුවෙකුගේ සාම්ප්‍රදායික ප්‍රතිරූපය වන්නේ පිටත්ව යන (බොහෝ විට ෆෙඩෝරා සහ බෑගයක් සහිත), ධෛර්යය, ඒත්තු ගැන්වීම සහ ඔවුන් විකුණන දේ පිළිබඳ විශ්වාසයක් ඇති අයෙකි. අද දින විකුණුම් සඳහා සුහදතාවය සහ ආකර්ශනීය බව නිසැකවම බලපාන අතර, ඕනෑම විකුණුම් කණ්ඩායමක කොටුවක ඇති වැදගත්ම මෙවලම ලෙස විශ්ලේෂණ මතු වී තිබේ. නූතන විකුණුම් ක්‍රියාවලියේ හරය දත්ත වේ. දත්ත වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම යනු නිවැරදි තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය උපුටා ගැනීමයි