තාක්‍ෂණය ඔබේ අලෙවිකරණය සක්‍රීය හෝ අක්‍රීය කරනවාද?

පසුගිය දශකය තුළ මෘදුකාංගයක් සේවාවක් ලෙස සේවය කර ඇති අතර එහි ජනප්‍රියතාවයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ සමාගමක් සිය තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා වැඩ නොකිරීමෙනි. “ඔබට අපගේ තොරතුරු තාක්ෂණ පුද්ගලයින් සමඟ කතා කිරීමට අවශ්‍ය නැති තාක් කල්!”, “ඔවුන් කාර්යබහුලයි!” යනුවෙන් මට නිතර අසන්නට ලැබෙන මන්ත්‍රයකි. සෑම ඉල්ලීමක්ම අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලිය හරහා සිදු කෙරෙන අතර පසුව එය කළ නොහැකි වීමට හේතු 482 ක් සපුරාලයි. හාස්‍යයට කරුණක් නම්, මේ අය ඇත්තටම එකම අයයි