පුද්ගලාරෝපණයේ සිට අධි-විභේදන චිත්තවේගාත්මක බුද්ධිය දක්වා

ඉහළ චිත්තවේගීය බුද්ධියක් ඇති පුද්ගලයින් (EQ) හොඳින් කැමති, ශක්තිමත් ක්‍රියාකාරිත්වය පෙන්වන අතර සාමාන්‍යයෙන් වඩා සාර්ථක වේ. ඔවුන් දැඩි හා හොඳ සමාජ කුසලතා ඇත: ඔවුන් අන් අයගේ හැඟීම් පිළිබඳ අවබෝධයක් පෙන්වන අතර ඔවුන්ගේ වචන සහ ක්‍රියාවන් තුළ මෙම දැනුවත්භාවය විදහා දක්වයි. ඔවුන්ට පුළුල් පරාසයක පුද්ගලයන් සමඟ පොදු පදනමක් සොයා ගත හැකි අතර මිත්‍රශීලිත්වය හා සම්බන්ධ වීමට ඇති හැකියාව ඉක්මවා යන සබඳතා පෝෂණය කළ හැකිය. ඔවුන් මෙය සාක්ෂාත් කරගන්නේ අවධානයෙන් හා විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් ය