ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ව්‍යාපාර වලදී ඔබ පරීක්ෂා කළ යුතු අංග මොනවාද?

250ok සිට අපගේ එන ලිපි ස්ථානගත කිරීම භාවිතා කරමින්, අපි මීට මාස කිහිපයකට පෙර පරීක්‍ෂණයක් සිදු කළ අතර එහිදී අපගේ ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර විෂය රේඛා නැවත සකස් කළෙමු. ප්‍රති result ලය ඇදහිය නොහැකි තරම්ය - අප විසින් නිර්මාණය කරන ලද බීජ ලැයිස්තුව හරහා අපගේ එන ලිපි ස්ථානගත කිරීම 20% ඉක්මවා ඇත. කාරණය නම්, ඊමේල් පරීක්ෂාව ආයෝජනය කිරීම වටී - ඔබට එහි යාමට උපකාර වන මෙවලම් මෙන්ම. ඔබ විද්‍යාගාරය භාරව සිටින බව සිතන්න. ඔබ බොහෝ දේ පරීක්ෂා කිරීමට සැලසුම් කරයි