ඔබේ පා .කයින් දැනුවත් කරන්න

අපි හැමෝම කොහේ හරි පටන් ගත්තා! මම අද රාත්‍රියේ මිතුරෙකු සමඟ සමාජ ජාල සහ කර්මාන්තයේ මගේ අනාගතය ගැන කතා කරමින් සිටියෙමි. මම පසුගිය සතියේ හොඳ මිතුරෙකු වූ පැට් කෝයිල් සමඟ අපූරු, ආනුභාව සම්පන්න දිවා ආහාරයක් ගත්තෙමි. මම සැමවිටම තාක්‍ෂණ විද්‍යා ologist යෙක්… සියලු ගනුදෙනු වල ජැක්, කිසිවෙකුගේ ස්වාමියා… මෑතක් වන තුරුම. පසුගිය වසරේ මම අන්තර්ජාලයේ පරිණාමය කෙරෙහි මගේ අවධානය යොමු කළෙමි. සංවාදයේ රේඛා, පුවත්පත් නිවේදන, අලෙවිකරණය, ප්‍රවෘත්ති සහ සංවාදය මුළුමනින්ම බොඳ වේ. එම