ඊළඟ පරම්පරාවේ සීඩීඑන් තාක්‍ෂණය හැඹිලියට වඩා වැඩි ය

වර්තමානයේ අධි සම්බන්ධිත ලෝකයේ, පරිශීලකයින් මාර්ගගතව යන්නේ නැත, ඔවුන් නිරන්තරයෙන් මාර්ගගතව සිටින අතර අලෙවිකරණ වෘත්තිකයින්ට ගුණාත්මක පාරිභෝගික අත්දැකීමක් ලබා දීම සඳහා නව්‍ය තාක්‍ෂණයන් අවශ්‍ය වේ. මේ නිසා, බොහෝ දෙනෙක් දැනටමත් හැඹිලි වැනි අන්තර්ගත බෙදාහැරීමේ ජාලයක (සීඩීඑන්) සම්භාව්‍ය සේවාවන් ගැන හුරුපුරුදුය. සීඩීඑන් ගැන එතරම් හුරු නැති අය සඳහා, මෙය සිදු කරනුයේ ස්ථිතික පෙළ, රූප, ශ්‍රව්‍ය සහ වීඩියෝවල අනුරූ තාවකාලිකව සේවාදායකයන් මත ගබඩා කිරීමෙනි, එබැවින් ඊළඟ වතාවේ පරිශීලකයෙකු