මම ට්විටර් හි නව විස්තාරණය පරීක්ෂා කරමින් සිටිමි

ට්විටර් විසින් ඔබේ ට්වීට් විශාල කරන බීටා වෙළඳ ප්‍රචාරණ වැඩසටහනක් පරීක්ෂා කරයි. එය මසකට ඩොලර් 99 ක් වන අතර ඔබ භූගෝල විද්‍යාව මෙන්ම ඉලක්කගත කාණ්ඩ කිහිපයක්ද තෝරා ගනී. මම තවමත් ට්විටර් රසිකයෙක් වන අතර මෙම පිරිනැමීම ගැන මා තුළ කුතුහලයක් ඇත, එබැවින් මට බීටා සමඟ සම්බන්ධ වන ලෙස ඉල්ලා ඊමේල් පණිවිඩයක් ලැබුණු විට මට ඔව් යැයි පැවසිය යුතුය. මට අහඹු සිතිවිලි කිහිපයක් බෙදා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ නිසා මට මෙම තනතුරට ආපසු ගොස් කුමක් දැයි බැලීමට හැකි විය