ඔබේ විදුලි සෝපානය තල්ලු කළ යුත්තේ ඇයි?

මේ වසරේ අප විසින් සිදු කරනු ලබන සිදුවීම් සඳහා සූදානම් වීමේ දී, අපගේ ව්‍යාපාර සංවර්ධන වී.පී - ප්‍රධාන ජාල කරුවෙකු වන හැරිසන් පේන්ටර් සහ මම ජාල සිදුවීම් පිළිබඳව අප පිළිකුල් කළ සෑම දෙයක්ම සාකච්ඡා කරමින් සිටියෙමි. ලැයිස්තුවේ ඉහළින්ම තිබුනේ අමාරු විකිණීම සහ සෝපාන තණතීරු ය. සමහර අවස්ථාවලදී, මම මෙම සිදුවීම් වලට සහභාගී වන අතර, යමෙකු බසයක් නාද කළ බවක් හැඟෙන අතර සෑම කෙනෙකුම ඔවුන්ගේ කෙළවරින් එලියට එයි. ඔවුන් සහභාගිවන්නන් අතරට තල්ලු කරමින් රෙදි විවීම සිදු කරයි