ඔබේ ඊළඟ අලෙවිකරණ වේදිකාව ගොඩනගා ගත යුතුද?

මෑතකදී මම ලිපියක් ලිව්වා සමාගම් වලට තමන්ගේම වීඩියෝ පටයක් නොතබන ලෙසට. වීඩියෝ සත්කාරකත්වයේ ඇතුළත හා පිටත අවබෝධ කර ගත් සමහර තාක්‍ෂණ ශිල්පීන්ගෙන් ඒ සඳහා යම් තල්ලුවක් ලැබුණි. ඔවුන්ට හොඳ කරුණු කිහිපයක් තිබුනද වීඩියෝවට ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් අවශ්‍ය වන අතර සත්කාරක වේදිකා බොහොමයක් එය සපයයි. එබැවින් කලාප පළලෙහි පිරිවැය, තිරයේ විශාලත්වය සහ සම්බන්ධතාවය, ප්‍රේක්ෂකයින් ලබා ගැනීමට අමතරව මගේ මූලික හේතු විය.