හරස් වසම් කැනොනිකල් ජාත්‍යන්තරකරණය සඳහා නොවේ

අන්තර්ජාතික වෙබ් අඩවි සඳහා සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණය සැමවිටම සංකීර්ණ විෂයයකි. ඔබ මාර්ගගතව බොහෝ ඉඟි සොයාගනු ඇති නමුත් ඔබට ඇසෙන සෑම ඉඟියක්ම ක්‍රියාත්මක නොකළ යුතුය. ඔබ මාර්ගගතව සොයාගත් තොරතුරු සත්‍යාපනය කිරීමට කාලය ගන්න. විශේෂ expert යෙකු එය ලියා ඇති නමුත්, එය සැමවිටම නිවැරදි යැයි අදහස් නොකෙරේ. උදාහරණයක් ලෙස, හබ්ස්පොට් විසින් ජාත්‍යන්තර අලෙවිකරුවා සඳහා නව ඊබුක් 50 එස්.ඊ.ඕ සහ වෙබ් අඩවි ඉඟි නිකුත් කළේය. අපි හබ්ස්පොට් සහ අපගේ ඒජන්සියේ රසිකයෝ වෙමු