ඔබේ ව්‍යාපාරයට උදව් කිරීමට සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද

සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණය, මෙවලම් සහ විශ්ලේෂණයන්හි සංකීර්ණත්වය සැලකිල්ලට ගෙන මෙය මූලික තනතුරක් සේ පෙනේ. ව්‍යාපාර සඳහා 55% ක් පමණක් සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කිරීම ගැන ඔබ පුදුමයට පත් විය හැකිය. ඔබේ ව්‍යාපාරයට කිසිදු වටිනාකමක් නැති උමතුවක් ලෙස සමාජ මාධ්‍ය සිතීම පහසුය. එහි ඇති සියලුම noise ෝෂාවන් සමඟ, බොහෝ ව්‍යාපාර සමාජ මාධ්‍යවල ව්‍යාපාරික බලය අවතක්සේරු කරයි, නමුත් සමාජ ට්වීට් සහ බළලුන්ගේ ඡායාරූප වලට වඩා බොහෝ සෙයින් වැඩි ය: එය