ජංගම ටෙක්ස්ටාරියා: අක්ෂර කීයක් ඉතිරිව තිබේද?

සම්බන්ධක මොබයිල් හි ඒපීඅයි සහ ටෙක්ස්ට් ක්ලබ් විශේෂාංගය භාවිතා කරමින් අපි වර්ඩ්ප්‍රෙස් ජංගම ප්ලගිනයේ 3.0 අනුවාදය දක්වා සිටිමු. ඔබේ ග්‍රාහකයින්ට විකාශනය කිරීමට අවශ්‍ය ඔබේ ජංගම අලෙවිකරණ පණිවිඩය සඳහා සම්බන්ධක ජංගම දුරකථනයට අක්‍ෂර 150 ක සීමාවක් ඇත. යමෙකු කොපමණ අක්ෂර ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කර ඇත්දැයි යමෙකු සිතනවා වෙනුවට, මම ඉතිරිව ඇති අක්ෂර ගණන පෙන්වීම සඳහා ගීකි ග්‍රල්ගේ කුඩා පේළියේ ජාවාස්ක්‍රිප්ට් ක්‍රමය වෙනස් කළෙමි: මම)