ගූගල් හි SameSite උත්ශ්‍රේණි කිරීම මඟින් ප්‍රේක්ෂකයින් ඉලක්ක කර ගැනීම සඳහා ප්‍රකාශකයන්ට කුකීස් ඉක්මවා යාමට අවශ්‍ය වන්නේ ඇයිද යන්න තහවුරු කරයි

ගූගල් හි SameSite Upgrade Chrome 80 හි පෙබරවාරි 4 වන අඟහරුවාදා දියත් කිරීම තෙවන පාර්ශවීය බ්‍රව්සර් කුකී සඳහා මිනී පෙට්ටියේ තවත් නියපොතු සං sign ා කරයි. දැනටමත් තෙවන පාර්ශවීය කුකීස් පෙරනිමියෙන් අවහිර කර ඇති ෆයර්ෆොක්ස් සහ සෆාරි සහ ක්‍රෝම් හි දැනට පවතින කුකී අනතුරු ඇඟවීම් අනුගමනය කරමින්, සෑම්සයිට් යාවත්කාලීන කිරීම ප්‍රේක්ෂකයින් ඉලක්ක කර ගැනීම සඳහා effective ලදායී තෙවන පාර්ශවීය කුකීස් භාවිතා කිරීම තවදුරටත් වළක්වයි. ප්‍රකාශකයන්ට ඇති බලපෑම මෙම වෙනස පැහැදිලිවම විශ්වාසය තබන දැන්වීම් තාක්‍ෂණ වෙළෙන්දන්ට බලපානු ඇත