3 දී ඉල්ලුමට සරිලන වේදිකා සඳහා වෙනස් කළ යුතු අංශ 2017 ක්

2016 ඉල්ලුමට සරිලන වේදිකා (ඩීඑස්පී) සහ හරස් නාලිකා මාධ්‍ය මිලදී ගැනීමේ විසඳුම් සඳහා තත්පරයට පශ්චාත් විමසුම් (QPS) යුගය බවට පත්වීම ආරක්ෂිත ය. ඩී.එස්.පී.ට දෘශ්‍යතාව 500,000 / තත්පරයට හෝ මිලියන 3 ක / තත්පරයට තත්පරයට ධාවනය කළ හැකි වුවද, මිලදී ගැනීම සඳහා ඇති හැකියාව සියලු හරස් නාලිකා මාධ්‍ය මිලදී ගැනීමේ වේදිකා හරහා තරඟකාරී අවකලනයකට වඩා අඩු විය. අද, බොහෝ වෙළඳ නාම උපකල්පනය කරන්නේ අවම වශයෙන් හරස් නාලිකා ප්‍රවේශය ලබා දෙන අතරම ඩීඑස්පී ස්වයංක්‍රීයව සියලුම ප්‍රධාන දැන්වීම් හුවමාරු සමඟ ස්වයංක්‍රීයව ඒකාබද්ධ විය යුතු බවයි.

ඔබ දත්ත රැස් කරන්නේ නම්, ඔබේ ගනුදෙනුකරුට මෙම අපේක්ෂාවන් ඇත

තන්ඩර්හෙඩ්.කොම් හි නවතම වාර්තාවක් ඩිජිටල් පරිවර්තනයේ යුගයේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සම්බන්ධතාවය නැවත අර්ථ දක්වයි: එන්ජේජ්මන්ට් 3.0: ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සහභාගීත්වය සඳහා නව ආකෘතියක් සමස්ත පාරිභෝගික අත්දැකීම් චිත්‍රය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙයි. මෙන්න ප්‍රධාන සොයාගැනීම් කිහිපයක්: ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් 83% ක් තම ගනුදෙනුකරුවන් සතුව ඇති තොරතුරු සහ දත්ත හොඳින් භාවිතා කරන ව්‍යාපාරයක් ගැන ධනාත්මක හැඟීමක් ඇති කරයි, නිදසුනක් ලෙස නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් පිළිබඳ විස්තර මෙන්ම ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන දීමනා ඉස්මතු කිරීමෙන්.