බ්‍රෝඩ්ලීෆ් වාණිජ්‍යය: බලපත්‍ර ලබා ගැනීම නොව අභිරුචිකරණය සඳහා ආයෝජනය කරන්න

අලෙවිකරණ තාක්‍ෂණික අවකාශය තුළ, සේවාවක් ලෙස මෘදුකාංගය සමඟ විශාල වර්ධනයක් සහ ඔබට අවශ්‍ය දේ කොටුවෙන් මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව ද ඇත. කාලයාගේ ඇවෑමෙන්, SaaS ගොඩනැඟීමේ පිරිවැය ඉක්මවා ගිය අතර බොහෝ SaaS සමාගම් ගොඩ නැගීමට එදිරිව මිලදී ගැනීමේ අයවැය තර්කය ජය ගත්හ. වසර ගණනාවකට පසු, අලෙවිකරුවන් වෙනත් සන්ධිස්ථානයක සිටියි. කාරණය නම් ගොඩනැගීම අඛණ්ඩව මිල පහත වැටීමයි. එයට හේතු කිහිපයක් තිබේ