මෙන්න ඔබ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් අලෙවිකරණයෙන් දැවී නොයන ආකාරය

බලපෑම් අලෙවිකරණයේ උගුල් ගැන අපි කලින් ලියා ඇත්තෙමු. බලපෑම්කරුවෙකු ලෙස වරින් වර වන්දි ලබා දෙන අයෙකු ලෙස, අලෙවිකරණ සබඳතා කොපමණ බලපෑමක් ඇති කර ඇත්දැයි මට සැකයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, මේ වසර මුලදී මට බ්‍රික්යාර්ඩ් වෙත ආරාධනා කරනු ලැබුවේ මම සමාජ මාධ්‍යවල දේශීය බලපෑම්කරුවෙකු වන බැවිනි. සමාජ මාධ්‍යවලින් ආරාධනා කරන ලද පිරිසක් සිටියහ - සියල්ලන්ම ඉන්දියානාපොලිස් සඳහා ජනප්‍රිය බලපෑම් ලකුණු කිරීමේ එන්ජිමක ඉහළ ලකුණු ලබා ගත්හ. එම