මගේ ආයතනික බ්ලොග් අඩවිය තැබිය යුත්තේ කොතැනින්ද?

සිකුරාදා, කලාපීය සමුළුවකින් පසු, විශාල ජාලකරණයක් ඇති වූ අතර මම ප්‍රශ්න රාශියක් ඉදිරිපත් කළෙමි. මම ඊළඟ වතාවේ දීර් present ඉදිරිපත් කිරීමක් සඳහා යොමු වන අතර එය වඩාත් අන්තර්ක්‍රියාකාරී කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි - සමාජ ජාල සහ බ්ලොග්කරණය ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරවලට වැඩි වශයෙන් සහාය වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව දේශීය ව්‍යාපාරවලින් විශාල කුතුහලයක් ඇති වූ බවක් පෙනේ. වඩාත් පොදු ප්‍රශ්න වලින් එකක් වන්නේ ඔබේ ආයතනික අත් පත්‍රිකා වෙබ් අඩවියට බ්ලොග් අඩවියක් එක් කිරීමයි. පලමු