රූපය ලෙස බෙදා ගන්න: උද්දීපනය කරන්න, ක්ලික් කර ඔබේ පෙළ බෙදා ගන්න

Pinfluence: Pinterest සමඟ ඔබේ ව්‍යාපාරය අලෙවිකරණය සඳහා සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය: සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණ ලෝකයේ බෙත් හේඩන් සමඟ මට පොත් අත්සන් කිරීමක් කිරීමට සිදු විය. බෙත් ඇගේ පොතේ ඉතා සරල නමුත් ඇත්තෙන්ම විශිෂ්ට ලෙස බෙදාගන්නා එක් මෙවලමක් Share as Image ලෙස හැඳින්වේ. බාල්දි කිහිපයක් සඳහා, ඔබට ඔබේ බ්‍රවුසර මෙවලම් තීරුවට පොත් සලකුණක් ඇදගෙන ගොස් ඕනෑම උපුටා දැක්වීමක් බෙදාගත හැකි රූපයක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිය. එය අතහැර දැමීම පහසුය