ඔබගේ සජීවී වීඩියෝ සඳහා 3-ලක්ෂ්‍ය ආලෝකකරණය සකසන්නේ කෙසේද

අපි අපගේ සේවාදායකයා වෙනුවෙන් ස්විචර් ස්ටුඩියෝ භාවිතා කරමින් ෆේස්බුක් සජීවී වීඩියෝ කිහිපයක් කරමින් සිටිමු. මට වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය වූ එක් අංශයක් වූයේ අපගේ ආලෝකකරණයයි. මෙම උපාය මාර්ග සම්බන්ධයෙන් මම ටිකක් වීඩියෝ නවකයෙක්, එබැවින් ප්‍රතිපෝෂණ සහ පරීක්ෂණ මත පදනම්ව මම මෙම සටහන් යාවත්කාලීන කරමි. මා අවට සිටින වෘත්තිකයන්ගෙන් මම ටොන් එකක් ඉගෙන ගන්නවා - සමහර ඒවා මම මෙහි බෙදා ගන්නවා!