සමාජ මාධ්‍යවල ක්‍රීඩාවේ විශාල සංඛ්‍යාලේඛන

එන්එෆ්එල්, මාධ්‍ය සහ ක්‍රීඩා ලෝලීන් සමඟ වර්තමාන මාර්ගගත ගිනි කුණාටුවෙන් අපට ඉගෙන ගත හැකි එක් දෙයක් තිබේ නම්, එය ක්‍රීඩා මාධ්‍යයට සමාජ මාධ්‍යවල බලපෑමයි. නීල්සන් වාර්තා කරන්නේ එන්එෆ්එල් කන්නයේ පළමු සති හය තුළ ක්‍රීඩා නැරඹීමේ සංඛ්‍යාව වසරින් වසර 7.5% කින් අඩුවී ඇති බවයි. මෙය බොහෝ දුරට සිදුවී ඇත්තේ ප්‍රතික්‍රියා සහ පසුකාලීන සංවාදයන් නිසා සමාජ මාධ්‍යවල ගැටලුව පුළුල් වන බවට මට සැකයක් නැත. ෆේස්බුක් හෝ ට්විටර් විවෘත කරන්න

ඉල්ලුම උත්පාදනය කිරීමේ වරද සහ ආරක්ෂාව

මාර්තු පිස්සුව ස්වීට් ක්‍රීඩා XNUMX ක් සිදුවෙමින් තිබියදී, ඔවුන්ගේ ඉලක්කගත පුද්ගලයන්ගේ සාමූහික ක්‍රීඩා උද්යෝගය ගසාකෑමට මෙය කදිම කාලයක් වනු ඇතැයි ඒකාබද්ධ විය. තෙවන පාර්ශවීය ඉල්ලුම උත්පාදනය කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් ස්වයංක්‍රීය කිරීමේ වාසි විදහා දැක්වීම සඳහා නව ඒකාබද්ධ තොරතුරු තොරතුරු කාලානුරූපී, විනෝදජනක තොරතුරු තොරතුරු භාවිතා කරයි. සංඛ්‍යාලේඛනයේ ප්‍රධාන කරුණු අතරට: නරක වරද - අතින් සිදුකරන කාර්යයන් සහ මන්දගාමී ප්‍රතික්‍රියා වේලාවන් මහා වරද - වැඩි අවස්ථාවන් ලබා ගැනීමට ස්වයංක්‍රීය කිරීම නරක ආරක්‍ෂාව