පුරෝකථනය: ඔබේ ව්‍යාපාරය ඊ-වාණිජ්‍ය ව්‍යාපාරයක් වනු ඇත

ඔබ අලුතින් දියත් කළ වෙබ් අඩවිය ඔබ දැක තිබේද? එය ඇත්තෙන්ම ඇදහිය නොහැකි තරම් ය. අපි මාස 6 කට වැඩි කාලයක් අපගේ ප්‍රකාශනයේ සැලසුම් සහ සංවර්ධනය සඳහා වැඩ කළ අතර අප කොපමණ කාලයක් ගත කළාදැයි මට කිව නොහැක. ගැටලුව වූයේ අපට ඉක්මණින් නිම කිරීමට තරම් වේගයෙන් සංවර්ධනය කිරීමට නොහැකි වීමයි. මගේ මතය අනුව, අද සිට තේමාවක් ගොඩනඟන ඕනෑම අයෙකු ඔවුන් සමඟ වැඩ කරන ව්‍යාපාරයට අගෞරවයක් කරයි. මට එළියට යන්න පුළුවන් වුණා