ඇපල් අලෙවිකරණය: ඔබේ ව්‍යාපාරයට අයදුම් කළ හැකි පාඩම් 10 ක්

එවැනි ඇපල් රසිකයෙක් වීමට මට දුෂ්කර කාලයක් ලබා දීමට මගේ මිතුරන් කැමතියි. මගේ පළමු ඇපල් උපාංගය වන ඇපල් ටීවී එකක් මිලට ගත් බිල් ඩෝසන් හොඳ මිතුරෙකු කෙරෙහි මට අවංකවම දොස් පැවරිය හැකිය. ඉන්පසු මැක්බුක් ප්‍රොස් භාවිතා කළ පළමු නිෂ්පාදන කළමනාකරුවන් වූ සමාගමක මා සමඟ වැඩ කළෙමි. මම එතැන් සිට රසිකයෙක් වී සිටිමි, හෝම්පොඩ් සහ ගුවන්තොටුපළෙන් පිටත, මට සෑම උපාංගයක්ම තිබේ.