පරිශීලක අත්පත් කර ගැනීමේ ව්‍යාපාර කාර්ය සාධනයේ රියදුරන් 3 හමුවන්න

ප්‍රචාරණ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රම දුසිම් ගණනක් ඇත. ඇමතුමක සිට ක්‍රියාකාරී බොත්තම දක්වා නව වේදිකාවක් පරීක්ෂා කිරීම දක්වා සියල්ල ඔබට වඩා හොඳ ප්‍රති .ල ලබා දිය හැකිය. නමුත් එයින් අදහස් කරන්නේ ඔබ හරහා ක්‍රියාත්මක වන සෑම යූඒඒ (පරිශීලක අත්පත් කර ගැනීමේ) ප්‍රශස්තිකරණ උපක්‍රමයක් කිරීම වටී. ඔබට සීමිත සම්පත් තිබේ නම් මෙය විශේෂයෙන් සත්‍ය වේ. ඔබ කුඩා කණ්ඩායමක සිටී නම්, හෝ ඔබට අයවැය සීමාවන් හෝ කාල සීමාවන් තිබේ නම්, එම සීමාවන් ඔබව උත්සාහ කිරීමෙන් වලක්වනු ඇත