මුල් පිටුවෙහි දැන්වීම්?

සංජානනය යථාර්ථයයි. මම සෑම විටම විශ්වාස කළේ, යම් දුරකට මෙය සත්‍යයක් බවයි. සේවකයාගේ සංජානනය යනු ඔවුන් කුමන ආකාරයේ සමාගමක් හෝ ලොක්කෙකු වෙනුවෙන් වැඩ කරනවාද යන්න යථාර්ථයයි. වෙළඳපල පිළිබඳ සංජානනය නම් තොගය ප්රතිචාර දක්වන ආකාරයයි. ඔබේ ගනුදෙනුකරුගේ සංජානනය වන්නේ ඔබේ සමාගම කෙතරම් සාර්ථකද යන්නයි. බ්ලොග් අඩවියක සාර්ථකත්වය පිළිබඳ සංජානනය එය මුදල් උපයන්නේ කෙසේද යන්නයි. මම දැල වටා බලන විට, එසේ නොකරන සමහර අය සිටිති