පශ්චාත්-කොවිඩ් යුගයේ නිවාඩු අලෙවිකරණය සඳහා යන්න උපායමාර්ග සහ අභියෝග

කියවීමේ වේලාව: 3 මිනිත්තු වසරේ විශේෂ කාලය හරියටම කෙළවරේ ය, අප සැවොම අපේ ආදරණීයයන් සමඟ නොසැලී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන කාලය සහ වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ නිවාඩු සාප්පු සවාරියේ යෙදීමයි. සුපුරුදු නිවාඩු දිනයන් මෙන් නොව, COVID-19 හි පුළුල් ලෙස කඩාකප්පල් වීම හේතුවෙන් මෙම වර්ෂය වෙන්ව පවතී. මෙම අවිනිශ්චිතතාවයට මුහුණ දීමට ලෝකය තවමත් අරගල කරමින් සිටින අතර යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් තිබියදීත්, බොහෝ නිවාඩු සම්ප්‍රදායන් ද වෙනසක් දකිනු ඇති අතර එය වෙනස් ලෙස පෙනෙනු ඇත