ඔබේ පරිවර්තන අනුපාත වැඩිදියුණු කරන Exit-Intent Pop-ups සඳහා උදාහරණ

ඔබ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන්නේ නම්, පරිවර්තන අනුපාත වැඩිදියුණු කිරීමේ නව සහ වඩාත් ඵලදායී ක්‍රම හෙළිදරව් කිරීම වඩාත් වැදගත් කාර්යයක් බව ඔබ දන්නවා. සමහර විට ඔබට එය මුලින් පෙනෙන්නේ නැත, නමුත් පිටවීමේ අභිප්‍රාය උත්පතන ඔබ සොයන නිවැරදි විසඳුම විය හැකිය. එය එසේ වන්නේ ඇයි සහ ඔබේ කල්තියා ඒවා භාවිතා කළ යුත්තේ කෙසේද? තත්පරයකින් ඔබ සොයා ගනු ඇත. Exit-Intent Pop-ups යනු මොනවාද? විවිධ වර්ග බොහොමයක් තිබේ