අගුළු දැමීමේදී අලෙවිකරුවන් සඳහා සහයෝගීතාවයේ වැදගත්කම

ග්‍රීෂ්ම over තුවේදී අලෙවිකරුවන් සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් විසින් කරන ලද අධ්‍යයනයකින් හෙළි වූයේ සියයට පහක් පමණක් අගුලු දැමීමේ ජීවිතයට ධනාත්මක ප්‍රති found ල ලබා දී නොමැති බවයි - එම කාලය තුළ කිසිවක් ඉගෙන ගැනීමට අපොහොසත් වූ බව එක් පුද්ගලයෙක්වත් කීවේ නැත. වසන්ත අගුළු දැමීමෙන් පසු අලෙවිකරණ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඇති ඉල්ලුම වැඩිවීමත් සමඟම එය එසේම වේ. XPlora සඳහා, බල්ගේරියාවේ සොෆියා හි පිහිටි අලෙවිකරණ සහ ඩිජිටල් ඒජන්සියක්, නිර්මාණ ලිපිගොනු බෙදා ගැනීමේ හැකියාව