මෙම නිවාඩු කාලය තුළ විකුණුම් සාර්ථකත්‍වය තුළ චිත්තවේගී සම්බන්ධතාවක් ප්‍රධාන වන්නේ ඇයි?

වසංගතයේ විකුණුම් කෙරෙහි ඇති බලපෑම පිළිබඳව වසරකට වැඩි කාලයක් සිල්ලර වෙළෙන්දෝ කටයුතු කළ අතර 2021 දී වෙළඳපොල තවත් අභියෝගාත්මක නිවාඩු සාප්පු සවාරි කාලයකට මුහුණ දීමට නියමිත බව පෙනේ. නිෂ්පාදන හා සැපයුම් දාම බාධා හේතුවෙන් බඩු තොගය තබා ගැනීමේ හැකියාව අඛණ්ඩව විනාශ වෙමින් පවතී. විශ්වාසදායක ලෙස තොගයේ. ආරක්‍ෂක ප්‍රොටෝකෝල මඟින් පාරිභෝගිකයින්ට ගබඩා තුළට යාම වැළැක්වීම අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ. තවද පාරිභෝගිකයින්ට සේවා සැපයීම සම්බන්ධයෙන් වෙළඳ සැල් දැඩි අපහසුතාවට පත් කිරීමට ශ්‍රම හිඟයක් හේතු වේ