ඔබේ වෙළඳ නාමය සඳහා බොට්ස් කතා කිරීමට ඉඩ නොදෙන්න!

ඇමසන් හි හ voice සක්‍රීය පුද්ගලික සහායක ඇලෙක්සාට වසර කිහිපයකින් ඩොලර් බිලියන 10 කට වඩා වැඩි ආදායමක් උපයා ගත හැකිය. ඔක්තෝබර් මැද සිට ගූගල් හෝම් උපාංග මිලියන 6 කට වඩා අලෙවි කර ඇති බව ජනවාරි මුලදී ගූගල් සමාගම පැවසීය. ඇලෙක්සා සහ හේයි ගූගල් වැනි සහකාර බොට්ස් නූතන ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් බවට පත්වෙමින් පවතින අතර නව වේදිකාවක් මත ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට වෙළඳ නාමවලට ​​පුදුමාකාර අවස්ථාවක් ලබා දෙයි. එම අවස්ථාව පිළිගැනීමට උනන්දුවක් දක්වන වෙළඳ නාම වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ