නව අලෙවිකරණ වරම: ආදායම හෝ වෙනත්

වසංගත උච්චයෙන් ඇමරිකාව සෙමෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීමත් සමඟ අගෝස්තු මාසයේදී විරැකියාව සියයට 8.4 දක්වා පහත වැටුණි. නමුත් සේවකයින්, විශේෂයෙන් විකුණුම් සහ අලෙවිකරණ වෘත්තිකයන්, වඩා වෙනස් භූ දර්ශනයකට නැවත පැමිණේ. එය අප මීට පෙර දැක ඇති කිසිවක් මෙන් නොව. මම 2009 දී විකුණුම් බලකායට සම්බන්ධ වන විට, අපි සිටියේ මහා අවපාතයේ ය. අලෙවිකරුවන් වශයෙන් අපගේ මානසිකත්වය ලොව පුරා සිදුවී ඇති ආර්ථික පටි තද කිරීම කෙරෙහි සෘජුවම බලපා ඇත. මේවා සිහින් කාලයකි. එහෙත්