අන්තර්ගත විද්‍යාව: ඔබේ සරල ජේන් සබැඳි ler ාතක සන්දර්භීය අන්තර්ගතයට හරවන්න

වොෂිංටන් පෝස්ට්, බීබීසී ප්‍රවෘත්ති සහ නිව් යෝර්ක් ටයිම්ස් අතර පොදු දේ මොනවාද? ඔවුන් තම වෙබ් අඩවි වල සබැඳි සඳහා අන්තර්ගත ඉදිරිපත් කිරීම පොහොසත් කරමින්, Apture නමින් මෙවලමක් භාවිතා කරයි. සරල ස්ථිතික පෙළ සබැඳියක් වෙනුවට, ඇප්චර් සබැඳි මඟින් මූසිකය මත උත්පතන කවුළුවක් අවුලුවන අතර එමඟින් විවිධාකාර සන්දර්භීය සම්බන්ධිත අන්තර්ගතයන් පෙන්විය හැකිය.