ශුද්ධ නව නායකයින් ගැන දැනුම් දෙන්න: විකුණුම් බලකායේ හොඳම නායකයින් හඳුනාගෙන යවන්න

ව්‍යාපාරිකයින් තම ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ දත්ත කඳු අර්ථ නිරූපණය කිරීමට අරගල කරයි. විකුණුම් බලකාය, මාකෙටෝ සහ ගූගල් විශ්ලේෂණ වැනි අසමාන පද්ධතිවල මෙන්ම වෙබයේ ව්‍යුහාත්මක නොවන ප්‍රභවයන්හි ඇති සියලුම සං als ා වලින් ප්‍රයෝජනවත් අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා මිනිසුන් ඔවුන්ගේ වාර්තාගත පද්ධතියට එරෙහිව අවධානය යොමු කරන විට ගස් වලින් වනාන්තරය දැකීම පාහේ කළ නොහැක්කකි. සමාගම් කිහිපයකට ඔවුන්ගේ දත්ත හෑරීමට සහ තීරණය කරන විශ්ලේෂණ යෙදීමට අවශ්‍ය සම්පත් හෝ විශේෂ ise තාව ඇත