හොඳම නොමිලේ විනිවිදක සාදන යෙදුම් (ඩෙස්ක්ටොප් මෘදුකාංග, ජංගම යෙදුම් සහ මාර්ගගත වේදිකා)

හොඳ විනිවිදක සාදන්නන්ගේ මෘදුකාංග මඟින් සැකිලි, ශබ්ද, බලපෑම්, පෙළ හැඩතල ගැන්වීම සහ හැඩතල වැනි විවිධාකාර අභිරුචිකරණය කළ හැකි මෙවලම් සමඟ ආකර්ෂණීය ඉදිරිපත් කිරීම් හෝ වීඩියෝ සංවර්ධනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. ජනනය කරන ලද ගොනු විවිධ හැඩතලවල සුරකින ලදි. MPEG, MOV, .AVI හෝ .MP4, ආදිය. එබැවින් ඒවා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්, iOS හෝ පරිගණකය වැනි වෙනත් වේදිකාවලට පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය. මෙම ඉදිරිපත් කිරීම් ඔබට උපන් දින හෝ මංගල උත්සව වැනි විශේෂ අවස්ථා අමතක නොවන ලෙස කිරීමට උපකාරී වේ.