අලෙවිකරණ දත්ත: 2021 සහ ඉන් ඔබ්බට කැපී පෙනෙන යතුර

වර්තමාන හා වයස තුළ, ඔබේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් අලෙවිකරන්නේ කාටද සහ ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ට අවශ්‍ය දේ නොදැන සිටීම සඳහා නිදහසට කරුණක් නැත. අලෙවිකරණ දත්ත සමුදායන් සහ වෙනත් දත්ත පදනම් කරගත් තාක්‍ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ, ඉලක්කගත, තෝරා නොගත් සහ සාමාන්‍ය අලෙවිකරණයේ කාලය ගෙවී ගොස් ඇත. කෙටි or තිහාසික ඉදිරිදර්ශනය 1995 ට පෙර අලෙවිකරණය බොහෝ දුරට තැපැල් හා වෙළඳ දැන්වීම් හරහා සිදු කරන ලදී. 1995 න් පසු, විද්‍යුත් තැපැල් තාක්‍ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ අලෙවිකරණය තව ටිකක් නිශ්චිත විය. ඒ