නිරාවරණය බලපෑමට සමාන නොවේ: අගය මැනීම සඳහා හැඟීම් භාවිතා කිරීම නැවැත්වීමට කාලයයි

හැඟීම් යනු කුමක්ද? හැඟීම් යනු ඔබේ කතාවේ හෝ සමාජ මාධ්‍ය පෝස්ට් වල ඇස්තමේන්තුගත පා readers කයින් / අලෙවිසැල් / ප්‍රභවයන් මත පදනම් වූ ඇහිබැමි ගණනකි. 2019 දී හැඟීම් කාමරයෙන් පිටතට සිනාසෙයි. බිලියන ගණනකගේ හැඟීම් දැකීම සාමාන්‍ය දෙයක් නොවේ. පෘථිවියේ බිලියන 7 ක ජනතාවක් සිටිති: ඔවුන්ගෙන් බිලියනයක් පමණ විදුලිය නොමැති අතර අනෙක් බොහෝ දෙනා ඔබේ ලිපිය ගැන තැකීමක් නොකරති. ඔබට හැඟීම් බිලියනයක් තිබේ නම් ඔබ ඉවත්ව යයි