ඔබේ ප්‍රවේශය ක්‍රියා විරහිත නොකර විකුණුම්වල නොනැසී පවතින ආකාරය

කාලය යනු ව්යාපාරයේ සෑම දෙයක්ම වේ. විභව නව සේවාදායකයෙකු සහ එල්ලී සිටීම අතර වෙනස එය විය හැකිය. ඔබේ පළමු ඇමතුම් ප්‍රයත්නයේදී ඔබ විකුණුම් පෙරමුණකට ළඟා වනු ඇතැයි අපේක්ෂා නොකෙරේ. ඔබ ප්‍රථම වරට දුරකථනයේ ප්‍රමුඛයෙකුට පැමිණීමට පෙර එය ඇමතුම් 18ක් පමණ ගත හැකි බව සමහර පර්යේෂණ යෝජනා කරන බැවින් එය උත්සාහයන් කිහිපයක් ගත විය හැක. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙය බොහෝ විචල්යයන් සහ තත්වයන් මත රඳා පවතී, නමුත් එය එකකි